【thương lan quyết】Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương trao tiền Giải thưởng Nhà nước
2023-12-11 14:06:44

Sáng 27/9,ủtướngchỉđạokhẩntrươngtraotiềnGiảithưởngNhànướthương lan quyết nhà văn Nguyễn Văn Thọ - một trong những tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước - cho biết buồn lòng vì sự việc, mong mỏi sớm nhận được tiền để dưỡng bệnh, có một khoản tiết kiệm. Các kỳ trước, những người đoạt giải được trao thưởng sau một tháng.

Nhà văn nói: "Chúng tôi, trong đó có nhiều người thuộc nhóm đại thọ, tuổi trên 90, chịu nhiều bệnh tật do di chứng cuộc sống và chiến tranh để lại, ngày ngày chờ đợi khoản tiền vinh dự này. Nó không chỉ là vật chất, mà còn mang ý nghĩa lớn lao về giá trị tinh thần, danh dự muốn cho con cháu cùng biết, cũng để chút ít dưỡng già".

【thương lan quyết】Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương trao tiền Giải thưởng Nhà nước

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ (phải) và em trai - đạo diễn, NSND Nguyễn Thước - nhận Giải thưởng Nhà nước hôm 19/5 ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ (phải) và em trai - đạo diễn, NSND Nguyễn Thước - nhận Giải thưởng Nhà nước hôm 19/5 ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

【thương lan quyết】Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương trao tiền Giải thưởng Nhà nước

Không riêng nhà văn Nguyễn Văn Thọ, ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - nói thời gian qua nhiều hội viên thắc mắc về việc chậm tiền thưởng.

【thương lan quyết】Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương trao tiền Giải thưởng Nhà nước

Sáng 28/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết đã báo cáo Thủ tướng về sự việc. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các thủ tục hành hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính và thống nhất phối hợp xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, đảm bảo công tác chi trả tiền thưởng nhanh chóng.

Trước đó, trong số 128 tác giả được vinh danh giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022, 114 người có hồ sơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất. Ngày 6/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm nay là 30.813.200.000 đồng để chi trả tiền cho 114 tác giả.

Trong văn bản hồi đáp của Bộ Tài chính vào cuối tháng 5, Bộ cho biết theo Nghị định số 90/2014 và Nghị định số 133/2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90): "Tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật".

Đồng thời, Nghị định số 91/2017 quy định chi tiết về Luật thi đua, khen thưởng: "Các tập thể, cá nhân, thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng".

Bộ Tài chính đề cập hồ sơ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội văn học nghệ thuật đặc thù như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu - không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do đó không thuộc quy định giao dự toán cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi thưởng.

Trong công văn gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 14/9, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính.

Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải danh giá nhất do Nhà nước trao tặng trong lĩnh vực kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Giải thưởng Nhà nước là giải cấp quốc gia quan trọng thứ hai, sau Giải thưởng Hồ Chí Minh. Việc xét và trao giải thưởng được thực hiện theo chu kỳ 5 năm.

Mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, của Giải thưởng Nhà nước là 170 lần. Từ tháng 7 năm nay, lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.

Hà Thu

(作者:GDWON333)